Vitéz László és a Hungarikum

A Korngut-Kemény Alapítvány közleménye

A Korngut-Kemény Alapítvány szerepe Vitéz László és a Vitéz László-játék Kiemelt Nemzeti Értékké nyilvánításának folyamatában

A Korngut-Kemény Alapítvány elvitathatatlannak tartja Vitéz Lászlónak és a Vitéz László-játéknak mint a vásári mutatványosság emblematikus figurájának és példájának legmagasabb rendű elismerését, a Kiemelt Nemzeti Értékek tárházában való jelenlétét.

A Korngut-Kemény Alapítvány 2006-ban megkezdett működése többek között épp ezt a nemes célt szolgálja. A Kossuth-díjas, Érdemes- és Kiváló művész Kemény Henrik által létrehozott Alapítvány nem csak őrzi a vásári bábjáték legendájának tárgyi és szellemi hagyatékát, de folyamatosan a nagyközönség elé tárja e páratlan gyűjtemény elemeit: kiállításokat rendez, könyvet ad ki, szakmai találkozókat szervez stb.

A Korngut-Kemény Alapítvány kiemelten támogatja a Vitéz László-játék védelmét. E tekintetben teljes konszenzust alkot a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA), amelynek Kemény Henrik 1996-tól halálig rendes tagja volt –, továbbá a Magyar Bábművészek Szövetségével (MBSZ). A Szövetséggel mint a bábművészeket tömörítő érdekképviseleti szervvel 2006-tól számos programban működött együtt az Alapítvány. E szakmai konszenzusba tartozott a Magyar Bábjátékosok Egyesülete (MBE) is. Kemény Henrik az alkalmazott bábjáték, illetve az amatőr bábjátszás támogatását felvállaló egyesületnek évtizedeken keresztül tagja volt.

KeményHenrikKemény Henrik

2014-ben e négy szakmai szervezet közösen indította el Vitéz Lászlót és a Vitéz László-játékot a Hungarikummá nyilvánítás útján. Akkor még teljes volt az egyetértés, az összhang abban, hogy örökségelemként tekintsünk a műfajra és az őt képviselő figurára.

2019-ben az MBE az MMA névleges támogatásával új javaslatot terjesztett be a régi cél elérése érdekében, miközben a helyzet nem változott: a négy szakmai szervezet ma is egyformán elkötelezett e szellemi hagyaték védelem alá vonásában. Ezért fontos lett volna a közös folytatás, a partneri szándék fenntartása. Amennyiben az MBE nem kíván partner lenni a továbbiakban, az Alapítvány akkor is támogatólag áll minden kezdeményező társ mögé, aki e lényeges ügyet felvállalja.

Az ügymenetben visszatekintve az alábbi mérföldkövek látszanak kiemelkedőnek:

  1. Létrejön a Korngut-Kemény Alapítvány. Alapítója: Kemény Henrik.

2006–2012. Kemény Henrik irányt mutató támogatásával bővül a hagyaték tárgyi szakanyaga. Vándorkiállítás keretében kerül bemutatásra az örökség összesen 28 állomáson: az ország minden bábszínházában, kiemelt kulturális intézményekben, 3 határon túli magyar színházban. (Partnerek: Vojtina Bábszínház, OSZMI, MBSZ, MMA.)

  1. Az Alapító halála után a Korngut-Kemény Alapítvány lesz a gyakorlója az Alapítványi Okiratban meghatározott cél- és feladatrendszernek.
  2. Megjelenik Kemény Henrik: Életem a bábjáték, bölcsőtől a sírig című memoárja, mely az Alapítvány által kiadott könyvsorozat, a „Kemény-kötés” első darabja.

2012–2020 között a tovább bővülő hagyatékból 15 újabb kiállítást rendez az Alapítvány. (Partnerek: OSZMI, Votjtina Bábszínház, NEA, MMA).

  1. április 16-án beadvánnyal fordul az Alapítvány, az MBE, az MMA és a MBSZ az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságához a Vitéz László-játék Ágazati Értéktárba, majdan a Nemzeti Értéktárba való felvétele érdekében. A felterjesztés végső célja a Vitéz László-játék Hungarikummá nyilvánítása.

2014–2016 között az ügyben a levelezést dr. Borbély Zsolt, az Alapítvány ügyvédje bonyolítja az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közművelődési Főosztályával, a Kultúráért Felelős Államtitkársággal és a Kulturális Kapcsolatok Főosztályával.

2015-ben megjelenik A Kemény Bábszínház képeskönyve. Korngut Kemény Henrik színházteremtése címmel a Kemény-kötés 2. kiadványa.

  1. Vitéz László és a Vitéz László-játékbekerül az Emberi Erőforrások Minisztériumának Ágazati Értéktárába.

2020 tavaszára közel 10 éves előkészítő munka után Debrecen megteremtette a feltételét annak, hogy a város állandó helyet adjon a Korngut-Kemény család teljes hagyatékának. A város a létesítményt az Alapítvánnyal és a Vojtina Bábszínházzal együttműködve fogja működtetni. Neve: Vitéz László BábTér – Interaktív bábműhely, Európai Vásári bábjáték Módszertani Központ. Az átadás tervezett ideje: 2022 első negyedév.

2021 novemberében lesz Kemény Henrik halálának 10. évfordulója. Az évfordulóra az Alapítvány megjelenteti a Kemény-kötés 3-at. Témája: Kemény Henrik művészetének „tükre”, a vásári bábjáték műfaji sajátosságai. (Munkacím: Itt a világ közepe. Kemény Henrik a bábjátékos). A kiadvány előkészítését az MMA 800.000 Ft-tal támogatja.

Debrecen, 2020. 05. 14.

Láposi Terka

a Korngut-Kemény Alapítvány elnöke

Dr. Kékesi Kun Árpád

Kovács Géza

az Alapítvány kuratóriumi tagjai

 

© 2016 KútszéliStílus.hu